Lĩnh vực hoạt động

Supervision consultants

Supervision consultants

09/07/2019 00:00   - 84391 lần đọc   

PECC4 đã đảm nhận thực hiện TVGS cho nhiều dự án năng lượng ở các lĩnh vực thủy điện, nhiệt điện, lưới điện và năng lượng tái tạo, các dự án tiêu biểu:
Thủy điện
Thủy điện Sông Bung 4
Thủy điện Srêpok 3
Thủy điện Đồng Nai
Thủy điện Thủy điện Srêpok 4
Thủy điện An Khê – Ka Nak     

Nhiệt điện
Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4MR
Nhiệt điện Vĩnh Tân 2
CSHT Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân 4

Lưới điện
Trạm biến áp: 500kV  Tây Hà Nội,500kV Việt Trì, ...
Đường dây: 500kV Mỹ Tho – Đức Hòa,
Đấu nối Nghi Sơn 2 vào HTĐ quốc gia,
Thay dây chống sét thứ 2 trên ĐD 500kV Bắc – Nam mạch 1, ...
Nhà máy Điện mặt trời:  Phước Hữu, Trung Nam, Ea Súp, Phan Lâm, Hồng Phong 5.2, …
Nhà máy điện gió: Hưng Hải, Gia Lai, Hướng Tân

 

Power Engineering Consulting Joint Stock Company 4

Address: 11 Hoang Hoa Tham St, Nha Trang City, Khanh Hoa Province, Vietnam
Tel: (+84) 258 - 3563999
Fax: (+84) 258 - 3563888
Email: tv4@pecc4.vn
Website: www.pecc4.vn

Northern Affiliate

Address: Lot 3, TT4, Alleyy 183, Hoang Van Thai St, Khuong Trung Ward, District Thanh Xuan, Ha Noi
Tel: (+84) 24 - 22183 870
Fax: (+84) 24 - 62855759
Email: cnpb@pecc4.vn

Southern Affiliate

Address: 46/9 Tran Quy Khoach St, Tan Dinh Ward,  District 1, Ho Chi Minh City
Tel: (+84) 28 - 35268347
Fax: (+84) 28 - 35267790
Email: cnpn@pecc4.vn

Thermal Power Engineering Centre

Address: Lot 3, TT4, Alleyy 183, Hoang Van Thai St, Khuong Trung Ward, District Thanh Xuan, Ha Noi
Tel: (+84) 24 - 22183 870
Fax: (+84) 24 - 62855759
Email: tv4ttktnd@pecc4.vn

All 824888