Lĩnh vực hoạt động

Trạm biến áp

# Dự án Công suất Ghi chú
I. TRẠM BIẾN ÁP 500kV
1 Trạm biến áp 500kV Quảng Ninh
2 Trạm biến áp 500/220kV Phố Nối và các Đường dây đấu nối 2 x 600MVA và 2 x 250MVA
3 Trạm biến áp 500kV Pleiku 2 2 x 450MVA
4 Trạm biến áp 500kV Lai Châu 2 x 450MVA
II. TRẠM BIẾN ÁP 220kV
1 Trạm biến áp 220kV Vân Phong 1x250MVA
2 Trạm biến áp 220kV Sơn Hà 2x150MVA
3 Trạm biến áp 220kV Phù Mỹ 2x125MVA
4 Trạm biến áp 220kV Phong Điền 2x125MVA
5 Trạm biến áp 220kV Ngũ Hành Sơn và Đường dây 220kV Đà Nẵng -Quận 3 2x125MVA
6 Trạm biến áp 220kV Phong Điền 1x125MVA
III. TRẠM BIẾN ÁP 110kV
1 Trạm biến áp 110kV Tân Hưng và đường dây đấu nối 2x63MVA
2 Trạm biến áp 110kV Tham Lương và đường dây đấu nối 2x63MVA
3 Trạm biến áp 110kV Mỹ Phước và đường dây đấu nối 2x63MVA
4 Trạm biến áp 110kV KCN Hiệp Phước và Đường dây đấu nối 2x63MVA
5 Trạm biến áp 110kV Phước Long và đường dây đấu nối 2x63MVA
6 Trạm biến áp 110kV Nhà máy nước Thủ Đức và đường dây đấu nối 2x40MVA
7 Trạm biến áp 110kV Tánh Linh và đường dây đấu nối 2x25MVA
8 Trạm 110kV Nam Tân Tập và đường dây 110kV Cần Đước - Nam Tân Tập

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4

Địa chỉ: 11 Hoàng Hoa Thám, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (+84) 258 - 3563999
Fax: (+84) 258 - 3563888
Email: tv4@pecc4.vn
Website: www.pecc4.vn

Chi nhánh phía Bắc

Địa chỉ: Lô số 3, TT4, Ngõ 183, Phố Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 24 - 22183 870
Fax: (+84) 24 - 62855759
Email: cnpb@pecc4.vn

Chi nhánh phía Nam

Địa chỉ: 46/9 Trần Quý Khoách, Phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84) 28 - 35268347
Fax: (+84) 28 - 35267790
Email: cnpn@pecc4.vn

Trung tâm Kỹ thuật Nhiệt điện

Địa chỉ: Lô số 3, TT4, Ngõ 183, Phố Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 24 - 22183 870
Fax: (+84) 24 - 62855759
Email: tv4ttktnd@pecc4.vn

Số lượt truy cập : 824977